Βιομετρικά Συστήματα

Μία από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες στον τομέα της ασφάλειας, είναι αναμφισβήτητα ο Βιομετρικός έλεγχος,
 
Ως βιομετρικός  έλεγχος ορίζονται οι τεχνικές πιστοποίησης της ταυτότητας των ατόμων μέσω ανάλυσης σταθερών χαρακτηριστικών τους.
 
Οι βιομετρικές μέθοδοι μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: α) στις τεχνικές που στηρίζονται στην ανάλυση φυσικών ή γενετικών χαρακτηριστικών (όπως δακτυλικών αποτυπωμάτων, γεωμετρίας της παλάμης, ανάλυσης της κόρης του ματιού, των χαρακτηριστικών του προσώπου, του DNA) και β) στις τεχνικές που στηρίζονται στην ανάλυση συμπεριφοράς, όπως υπογραφής, φωνής, τρόπου πληκτρολόγησης.
 
Η τεχνολογία της Βιομετρίας αφήνει πίσω της κάρτες εισόδου που κυκλοφορούν από χέρι σε χέρι, που κλέβονται ή και παραχαράσσονται, τα pin και login που υποκλέπτονται.
 
Αφήνει πίσω της Συστήματα Πρόσβασης με κάρτες εισόδου, pin και login που ελέγχουν και γνωρίζουν μόνο ποια κάρτα ή κωδικός χρησιμοποιήθηκε και όχι ποιος πραγματικά τα χρησιμοποίησε.