Τουρνικέ

Ο έλεγχος φυσικής πρόσβασης πεζών στον προστατευόμενο χώρο επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση συστημάτων αυτόματων «θυρών», γνωστών ως  τουρνικέ.

Όλα μας τα συστήματα υποστηρίζονται από κατάλληλο λογισμικό το οποίο «συνεργάζεται» αρμονικά με το τυχόν εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης, αλλά και με προγράμματα ωρομέτρησης.