Συστήματα Ασφαλείας

 
 
 
Συστήματα Ασφαλείας είναι όλα εκείνα τα ηλεκτρονικά συστήματα που συμβάλλουν στην προστασία ενός χώρου, καθώς και στην ασφάλεια των φυσικών προσώπων που υπάρχουν σε αυτόν.
 
Τελειοποιούν τις επανδρωμένες υπηρεσίες και βοηθούν το προσωπικό ασφαλείας στο έργο του.