Σχέδια Εκκένωσης

Το θέμα της εκκένωσης ενός κτιρίου μπορεί από μια πολύ απλή υπόθεση που θα διαρκέσει μερικά  λεπτά, να καταλήξει να κοστίσει ακόμη και σε ανθρώπινες ζωές.
 
Γίνεται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό, ότι θα πρέπει να είναι μελετημένο από πριν ένα συγκεκριμένο σχέδιο, για το πώς θα γίνει η εκκένωση.
 
Το σχέδιο αυτό ονομάζεται «σχέδιο εκκένωσης» και καθορίζει  λεπτομερώς τις διαδικασίες, τις ενέργειες πριν, κατά την διάρκεια και μετά, τους υπευθύνους, τις διαδρομές που θα ακολουθηθούν και την κατάλληλη σήμανση, τους χώρους συγκέντρωσης και όλα τα επιμέρους βήματα που ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.