Πυρανίχνευση

Η πυρανίχνευση ως στόχο έχει την πρόληψη πυρκαγιάς, κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από τους ανιχνευτές θερμοκρασίας, καπνού και υγραερίου.
 
Αυτοί όταν ενεργοποιηθούν, δίνουν σήμα στην σειρήνα αλλά και στα συστήματα πυρασφάλειας, τα οποία και αναλαμβάνουν την πυρόσβεση.
 
Ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Πυρανίχνευσης περιλαμβάνει:
 
 
 
 
  • Αισθητήρες Πυρανίχνευσης
  • Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς
  • Φωτεινούς επαναλήπτες
  • Σειρήνες πυρανίχνευσης
  • Εφεδρική τροφοδοσία
  • Πίνακα Ελέγχου
 
Τα συστήματα πυρανίχνευσης που εγκαθιστά η Manifest Security είναι δοκιμασμένα για χρόνια και πιστοποιημένα από διεθνής οίκους. Σε συνδυασμό μάλιστα με την σωστή εγκατάσταση των συστημάτων από τους άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς μας, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί μακροχρόνια, χωρίς την παρουσία τεχνικών προβλημάτων.