Προσωπικό Ασφαλείας

Σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο της ανάπτυξης και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας  της ManifestSecurity, είναι οι Άνθρωποί μας.
 
Πιστεύουμε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που μετουσιώνει κάθε επιχειρηματική προσπάθεια σε επιτυχία, κάθε εκπαίδευση σε παγιωμένη γνώση και κάθε οδηγία και διαδικασία σε εταιρική κουλτούρα. 
 
Ακολουθώντας πιστά τα χαρακτηριστικά ποιότητας που έχουμε θέσει ως εταιρεία από την ίδρυσή της, επιλέγουμε το προσωπικό μας ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία,  μέσω της οποίας αξιολογούμε τους υποψηφίους ως προς τις σπουδές, την εμπειρία, την προσωπικότητά τους,  και την καταλληλότητά τους  για κάποια συγκεκριμένη θέση εργασίας. 
 
Τοποθετώντας τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση, αυξάνεται η απόδοσή του, ενώ παράλληλα, μειώνονται τα κόστη και η χαμένη παραγωγικότητα από λάθος συνεργασίες και εσφαλμένες επιλογές,  τα κόστη των “δοκιμών” και της αυξημένης κινητικότητας (turn over).
 
Επίσης, με τη σωστή στελέχωση των  θέσεων, μεγαλώνει και η εργασιακή ικανοποίηση από την πλευρά του εργαζόμενου, καθώς νιώθει καλύτερα σε έναν τομέα, όπου το ταλέντο και η εμπειρία του αξιοποιούνται.