Μελέτες Τρωτότητας

Η εκπόνηση κάθε Σχεδίου Ασφάλειας οιασδήποτε εγκατάστασης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη Μελέτη Τρωτότητας , η οποία έχει κυρίαρχο ρόλο στο πεδίο της πρόληψης και αποτροπής απειλών για την ασφάλεια της εγκατάστασης.
 
Έμπειρη ομάδα στελεχών μας, μελετά τις αδυναμίες και τα κενά ασφαλείας μίας εγκατάστασης, και δημιουργεί λίστες πιθανών απειλών με τις πιθανότητες εκδήλωσής τους και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν.
 
Ο σκοπός της αποτίμησης της τρωτότητας,  είναι αφενός να βρεθεί ο βαθμός βλάβης για ένα συγκεκριμένο επίπεδο απειλής που μπορεί να προκληθεί, και αφετέρου να αποκατασταθούν οι αιτίες που την προκαλούν ή να αναπροσαρμοστεί ο σχεδιασμός ασφαλείας, ώστε να περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη τρωτότητα και να την αντιμετωπίζει με συγκεκριμένα μέτρα.