Καταγραφή & Επεξεργασία Σημάτων

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού είναι ένας σταθμός παρακολούθησης που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και ελέγχει τα συνδεμένα σε αυτόν συστήματα συναγερμού.
 
Όταν για κάποιο λόγο ενεργοποιείται ο συναγερμός, δέχεται το σήμα και ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες, την αστυνομία και όποιο άλλο φυσικό πρόσωπο ή υπηρεσία επιθυμεί ο πελάτης.