Γιατι να εργαστείτε στην ManifestSecurity

H ManifestSecurity μεριμνά διαρκώς για το Ανθρώπινο Δυναμικό της και προσφέρει στους εργαζόμενους της ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:

  • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, με σεβασμό προς τον εργαζόμενο.
  • Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας, που καλωσορίζει την ανάληψη πρωτοβουλίας.
  • Ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη.
  • Αναγνώριση και προώθηση των προσωπικών ικανοτήτων των εργαζομένων.
  • Συνεχόμενη εκπαίδευση των εργαζομένων.
  • Προσφορές – εκπτώσεις σε προϊόντα & υπηρεσίες σε συνεργασία με άλλες εταιρείες.
  • Μισθολογική φερεγγυότητα, ασφάλιση και νομική κάλυψη για κάθε ενδιαφερόμενο.
  • Bonus, αυτοκίνητο, εταιρικό τηλέφωνο κ.α. αναλόγως θέσης ευθύνης.

 

Αποστολή Βιογραφικού