Φυλάξεις Χώρων Στάθμευσης

Είτε πρόκειται για διαχείριση κυκλοφορίας σε χώρους στάθμευσης ή και υπηρεσίες ασφαλείας σε χώρους όπου φυλάσσονται αυτοκίνητα, σκάφη κτλ., η Manifest Security είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία και τα περιουσιακά αυτά στοιχεία.