Φυλάξεις Τραπεζών

Είναι γεγονός ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εν γένει, ήταν ανέκαθεν πόλος έλξης εγκληματικών ενεργειών.
 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση υψηλού επιπέδου μέτρων ασφαλείας. 
 
Η Manifest Security κατανοώντας την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου, προσφέρει επιπρόσθετες «ειδικές» υπηρεσίες, θωρακίζοντας τα υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας.