Φυλάξεις Προσώπων

Η ανάγκη για την προστασία «υψηλών» προσώπων είναι διαχρονική και συνυφασμένη με την δημιουργία των οργανωμένων κοινωνιών.
 
Στις σύγχρονες κοινωνίες όπου παρατηρείται ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας, η ανάγκη αυτή έχει επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες ανθρώπων (όπως καλλιτέχνες, αθλητές, επιχειρηματίες, τοπικούς παράγοντες, παιδιά).
 
Αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματική προσωποφύλαξη είναι η ύπαρξη μιας αξιόπιστης  Ομάδας Ασφαλείας, καλά εκπαιδευμένης και έμπειρης.
 
Πρέπει επίσης να είναι εξοικειωμένη με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό προστασίας, αλλά και στην κίνηση των αυτοκινητοπομπών, στην ενστικτώδη οδήγηση, καθώς και στους πεζούς σχηματισμούς.
 
Η ομάδα Προσωπικής Ασφάλειας της  Manifest Security, εκτός όλων των παραπάνω προαπαιτούμενων, είναι σε θέση να δημιουργεί ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον για τον άνθρωπο που προστατεύει, χωρίς όμως να εμποδίζει την κοινωνικότητα και τις λοιπές δραστηριότητες του.