Φυλάξεις Κτιρίων

Στο σύνθετο, επιχειρηματικά, σημερινό περιβάλλον η ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων μιας εταιρείας αποτελεί προτεραιότητα, όχι μόνο για την προστασία της από κακόβουλες ενέργειες, αλλά ακόμη και για την ίδια την επιβίωσή της.
 
Μια εγκληματική ενέργεια, πέρα από τις υλικές ζημιές, μπορεί να προκαλέσει απώλειες και σε ανθρώπινες ζωές ή και σοβαρούς τραυματισμούς.
 
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το κόστος είναι ανυπολόγιστο και οι επιπτώσεις στην μετέπειτα λειτουργία της εταιρείας τεράστιες (αρνητική δημοσιότητα, αγωγές από συγγενείς των θυμάτων, αποζημιώσεις κλπ.).
 
Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι το ανταποδοτικό όφελος της υπηρεσίας φύλαξης ενός κτιρίου, μακροπρόθεσμα είναι πολύτιμο.
 
Εμείς στην Manifest Security με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και με αδιαπραγμάτευτη συνθήκη την ενεργητική πρόληψη, μελετάμε τις ανάγκες σας και σας προτείνουμε λύσεις στην καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής.