Φυλάξεις Εργοταξίων

Κατά την διάρκεια της κατασκευής ή ακόμα και της ανακαίνισης σε μια εγκατάσταση, δημιουργείται η ανάγκη φύλαξης των υλικών και του εξοπλισμού κατασκευής, λόγω της ταυτόχρονης ύπαρξης πολλών και διαφορετικών ομάδων εργασίας.
 
Πλήθος τεχνικών – κατασκευαστικών εταιρειών εμπιστεύονται την Manifest Security, ως αναπόσπαστο κομμάτι του έργου.