Φυλάξεις Εργοστασίων

Τα εργοστάσια και οι χώροι παραγωγής, πέρα από τις κλασσικές απειλές στις οποίες είναι εκτεθειμένα, κινδυνεύουν και από εσωτερικές δολιοφθορές.
 
Ο μεγάλος αριθμός των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών σε συνάρτηση με την έκταση της εγκατάστασης, παρέχουν  την ευκαιρία και τις προϋποθέσεις για κλοπές και πλήθος άλλων έκνομων ενεργειών.
 
Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς, ότι  η ασφάλεια σε τέτοιους χώρους, είναι ζωτικής σημασίας.
 
Η Manifest Security λαμβάνοντας υπ’όψιν τις ιδιαιτερότητες  και τις διαδικασίες κάθε εργοστασίου, διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας.