Φυλάξεις Εκδηλώσεων

Κάθε εκδήλωση, (κοινωνική, εταιρική, αθλητική, καλλιτεχνική κλπ.) είναι ουσιαστικά ένα γεγονός με βασικό σκοπό οι συμμετέχοντες να «περάσουν καλά» με την ευρύτερη έννοια.
 
Για να συμβεί όμως αυτό, είναι απαραίτητο όλοι οι παρευρισκόμενοι (καλεσμένοι και εργαζόμενοι) να αισθάνονται και να νοιώθουν ασφαλείς.
 
 
Η Manifest Security εξασφαλίζει την εν λόγω συνθήκη μέσω προσεκτικού σχεδιασμού, ενδεικτικά στάδια του οποίου αποτελούν:
 
 
  • Η ανάλυση κινδύνου του τόπου διεξαγωγής της εκδήλωσης
  • Η μελέτη της  χωροταξικής οργάνωσης 
  • Ο έλεγχος της προσβασιμότητας
  • Η διαχείριση της κυκλοφορίας και του χώρου στάθμευσης
  • Η εξασφάλιση απρόσκοπτης επικοινωνίας της ομάδας ασφαλείας 
  • Η μελέτη των σχεδίων εκκένωσης του χώρου
  • Ο καθορισμός των σημείων επόπτευσης της εκδήλωσης