Αξιολόγηση Προσωπικού

Εξίσου σημαντική, για την εξέλιξη του δυναμικού αλλά και για την διασφάλιση της εξαιρετικής ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες, είναι η συχνή και πολύπλευρη αξιολόγηση.
 
Πιο συγκεκριμένα, το προσωπικό της ManifestSecurity αξιολογείται ανά τρίμηνο στους παρακάτω τομείς:
 
  1. Γενικά χαρακτηριστικά (εμφάνιση, συνέπεια, ευγένεια κλπ.)
  2. Αφομοίωση Εκπαίδευσης
  3. Ψυχομετρικός Έλεγχος
  4. Σωματική Ικανότητα